Phân tích sóng EURGBP - 19 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURGBP đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 0,9100

EURGBP hôm nay đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự chính 0,9020 (đã đảo ngược giá từ cuối tháng 5) và mức điều chỉnh Fibre 38,2% của lần điều chỉnh ABC trước đó từ tháng ba.

Việc phá vỡ vùng kháng cự này tiếp tục môi trường hoạt động -term hướng lên xung (3) từ đầu tháng. EURGBP có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 0,9100 (Hiệu chỉnh Fibre 50% của hiệu chỉnh ABC đã nói ở trên từ tháng ba).