Phân tích sóng GBPAUD - 19 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPAUD đã phá vỡ mức hỗ trợ 1,8080

• Có khả năng giảm xuống còn 1,7800

GBPAUD gần đây đã phá vỡ hỗ trợ quan trọng mức 1.8080 (đã dừng sóng 3 xung xuống mạnh trước đó vào đầu tháng 6). đến chuỗi xung mở rộng (C) từ tháng Tư. GBPAUD có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7800 (mức thấp hàng tháng trước đây từ tháng 9 năm 2019). >