EUR / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 19/06/2020 - 26/06/2020 - LiteForex


LiteForex


EUR /USD đang điều chỉnh, vẫn có khả năng tăng trưởng. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1.1096.

Kịch bản chính: vị trí dài nên được xem xét trên mức 1.1096 với mục tiêu 1.1495 1.1605 sau khi hiệu chỉnh được hình thành.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1.1096 sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.1019 1.0769.

Phân tích: Giả sử, một sự điều chỉnh giảm dần về mức độ lớn hơn đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày dưới dạng sóng 2 và sóng thứ ba bắt đầu phát triển. Trên khung thời gian H4, sóng 1 xu hướng ngược đầu tiên của (3) đang hình thành, với sóng iii là 1 hình thành bên trong. Trên khung thời gian H1, rõ ràng, sóng thứ ba có mức độ nhỏ hơn (iii) của iii 1 được hình thành và một sự điều chỉnh cục bộ đang phát triển dưới dạng sóng (iv) của iii là 1. Nếu giả định là chính xác, sau khi hiệu chỉnh, cặp này sẽ tiếp tục tăng lên mức 1.1495 1.1605. Mức 1.1096 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.1019 1.0769.