USD / CHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 19/06/2020 - 26/06/2020 - LiteForex


LiteForex


USD /CHF vẫn có khả năng giảm. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 0,9554.

Kịch bản chính: xem xét các vị trí ngắn từ các hiệu chỉnh dưới mức 0,9554 với mục tiêu 0,9323 0,9170.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 0,9554 sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 0,9651 0,9781.

Phân tích: Giả sử , sóng giảm dần thứ ba ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 1 của (3) hình thành bên trong. Trên khung thời gian 4 giờ, một hiệu chỉnh đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng iv 1 và sóng v 1 đang hình thành, với sóng (iii) của v hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba ở mức độ nhỏ hơn iii của (iii) đã hình thành trên khung thời gian H1 và một sự điều chỉnh cục bộ đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng iv của (iii). Nếu giả định là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục giảm xuống mức 0,9323 0,9170. Mức 0,9554 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 0,9651 0,9781.