Dầu thô thua lỗ - Orbex


OrbexGiá dầu thô WTI đã quay trở lại một lần nữa sau khi giá tiếp tục xu hướng tăng. Sau khi hợp nhất gần mức 37,67, giá dầu đang đẩy cao hơn. Điều này có khả năng có thể tạo tiền đề cho giá dầu tăng lên mức 40,00. Tuy nhiên, sự hợp nhất trên 37,67 tạo cơ hội cho sự nghi ngờ. Do đó, có khả năng giá dầu có thể mất mức hỗ trợ này. Rủi ro giảm giá này có thể được giảm thiểu nếu có mô hình nến tăng giá sẽ xác nhận sự tăng giá. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ