Giá vàng bất động từ 1724 xử lý - Orbex


Orbex



Kim loại quý tiếp tục với sự hợp nhất của nó. Hành động giá đã được giao dịch gần mức 1724 cho thấy không có dấu hiệu từ bỏ. Điều này đến trong bối cảnh thiếu bất kỳ nguyên tắc cơ bản mới. Do đó, giá vàng vẫn bị kẹt trong thời điểm này. Ưu điểm vẫn còn hạn chế trừ khi chúng ta thấy một đột phá trên 1747. Bộ tạo dao động Stochatics đang giảm xuống thấp hơn có thể gợi ý di chuyển đến vùng hỗ trợ thấp hơn 1700. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.