Phân tích sóng GBPUSD - 18 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPUSD dưới áp lực giảm giá

• Có khả năng giảm xuống 1.2330

GBPUSD dưới áp lực giảm giá sau khi phá vỡ mức hỗ trợ gần đây 1.2470 (đã đảo ngược giá đầu tháng này). .

Sự bứt phá của mức hỗ trợ 1.2470 tiếp tục chuỗi xung lực trung hạn hoạt động (3) từ đầu tháng Sáu. Với tâm lý đồng bảng giảm giá chủ yếu, GBPUSD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.2330 (mức kháng cự nhỏ trước cuối tháng 5).