Phân tích sóng GBPJPY - 18 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPJPY đã phá vỡ mức hỗ trợ 133,60

• Có khả năng giảm xuống mức 130,75

GBPJPY gần đây đã vượt qua mức hỗ trợ 133,60 sóng A trước đó, giao với mức thoái lui Fib lui 38,2% của xung tăng trước đó từ tháng 3.

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 133.60 sẽ đẩy nhanh sóng xung ngắn hạn tích cực C - thuộc về ABC điều chỉnh (2) từ đầu tháng sáu. GBPJPY có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 130,75 (giá có thể để hoàn thành sóng xung kích hoạt C).