Vàng tiếp tục phạm vi đi ngang của nó - Orbex


OrbexKim loại quý đã củng cố quanh mức 1725 trong vài phiên hàng ngày vừa qua. Sự hợp nhất đi ngang này có khả năng gợi ý rằng chúng ta có thể thấy một bước chuyển đột phá trong quá trình thực hiện. Nhưng sự thiên vị vẫn còn lẫn lộn khi giá có thể di chuyển theo một trong hai hướng. Tuy nhiên, giá vàng cần phải đối mặt với mức kháng cự trên 1747, trong khi với nhược điểm, hỗ trợ nhỏ ở mức 1700 sẽ là chìa khóa. Chỉ có một đột phá từ một trong hai cấp độ này sẽ xác nhận việc di chuyển lên hoặc xuống. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.