Pound sterling tìm thấy hỗ trợ tại 1.2516 trước BoE - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh của Anh đang ở trong một mô hình nắm giữ trên mức hỗ trợ 1.2516. Hành động giá có thể vẫn giao dịch ổn định, hướng tới cuộc họp ngày hôm nay của Ngân hàng Anh. Sự thiên vị là một chút hỗn hợp. GBPUSD có khả năng có thể phục hồi các khoản lỗ trước đó vì cặp tiền tệ có thể nhắm tới 1,2643. Về mặt bất lợi, nếu mức giá gần 1,2516 phá vỡ, thì chúng tôi hy vọng sẽ chuyển sang mức 1.2368. Điều này sẽ có khả năng hoàn thành việc điều chỉnh nhược điểm cho cặp tiền tệ GBPUSD. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.