Phân tích sóng ngô - 17 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ngô bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng rơi xuống mức 317.00

Ngô gần đây bị đảo ngược từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự chính 334,00 (hỗ trợ cũ từ giữa tháng 3), Dải bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibre 38,2% của xung lực đi xuống từ tháng 3.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này tiếp tục làn sóng xung ngắn hạn 5 hoạt động - thuộc về sóng (3) từ tháng 10 năm ngoái. Ngô có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 317.00 (hỗ trợ cũ từ tháng 5).