Phân tích sóng EURUSD - 17 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURUSD rơi vào sóng xung (3)

• Có khả năng giảm xuống 1.1150

EURUSD gần đây đã đảo ngược khỏi vùng kháng cự Nằm giữa ngưỡng kháng cự dài hạn 1.1400 (đã đảo ngược giá từ tháng 6 năm 2019) và Dải bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này bắt đầu xung lực trung hạn hoạt động sóng (3).

EURUSD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.1150 (mức cao trước đây của hiệu chỉnh tăng mạnh A từ tháng 3).