Phân tích sóng EURNZD - 17 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURNZD bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm 1,7200

EURNZD gần đây đã đảo ngược khỏi vùng kháng cự nằm giữa vùng kháng cự mức 1.7640 (hỗ trợ cũ từ tháng 5 và tháng 3) và mức thoái lui Fib lui 38,2% của xung lực đi xuống (C) từ tháng 5.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã ngăn chặn sóng xung lực lan tỏa 1.

EURNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7200 (mức thấp của sóng xung trước (C)).