Phân tích sóng Amazon - 17 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Amazon đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 2520.00

• Có khả năng tăng lên 2670,00

Amazon gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ chính 2520.00 (trước đây là mức kháng cự mạnh từ tháng 5, đóng vai trò là mức hỗ trợ sau khi nó bị phá vỡ bởi sóng xung trước đó (1)). - thuộc về sóng từ cuối tháng Năm. Amazon có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 2670,00 (đỉnh của sóng xung lực lan rộng (1)) - tiếp theo là 2800.00.