XAUUSD Hoàn thành thúc đẩy sắp tới! - Orbex


OrbexSự hình thành XAUUSD hiện tại gợi ý một xung 5 sóng bao gồm các sóng cấp độ I-II-III-IV-V. Hiện tại, sóng V đang được xây dựng. Nó bao gồm các sóng con sơ cấp ① - ② - ③ - -. Sóng sơ cấp ④ trông hoàn thành đầy đủ trên một hiệu chỉnh phức (W) - (X) - (Y) và bây giờ chúng ta đang ở trong sóng cuối cùng. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy sóng giảm nhẹ (4) gần 1703.61. Đó là mức thấp trước đó được hình thành bởi sóng nhỏ A. Sau đó, chúng ta có thể thấy một sự đảo lộn trong sóng xung (5) gần 1783.00. Ở mức đó, sóng sẽ ở mức mở rộng 38,2% của sóng xung ③. Một kịch bản khác cho thấy sóng điều chỉnh sẽ sâu hơn và có hình tam giác. Là một phần của lần điều chỉnh giảm cuối cùng, chúng ta có thể mong đợi sự suy giảm ngắn hạn của sóng (E), gần 1677,00. Mục tiêu này là trên đường xu hướng hỗ trợ. Sau đó, giá có thể tiếp tục tăng trong đợt sóng cuối cùng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.