USDMXN Heading hướng tới tỷ lệ vàng? - Orbex


OrbexMặc dù giao dịch với xu hướng tăng, USDMXN từ chối ở mức Fibre 38,2% có thể đánh vần một sự thay đổi. Kháng cự tâm lý 23.00 cũng là nơi giá đáp ứng đường trung bình của vùng hồi quy thấp hơn. Điều này làm cho giao lộ một mức hợp lưu mạnh mẽ. Khi tính đến nỗ lực giảm giá yếu để lấy ra mức Fibre 61,80% vào ngày 21.279, cơ hội để xem xét lại mức hỗ trợ là tốt. Điều này có thể đến sau một nỗ lực tăng giá yếu đối với mức 23,00 hoặc trước đó. Biểu đồ 2H ở trên cho thấy cặp giao dịch trong một kênh giảm dần trong ngắn hạn. Với đường trung tuyến có gấu bị đẩy lùi, chúng ta có thể thấy nỗ lực tăng giá nói trên có hiệu lực. Tuy nhiên, những con bò đực có thể thấy một sự từ chối ở kênh trên gần 22,80. Nếu không, một mức cao tươi có thể được mong đợi. Trong trường hợp giá phá vỡ dưới đường trung bình trước khi di chuyển lên, điều này sẽ gợi ý sự sụt giảm đối với 21.279. Điều này sẽ yêu cầu nghỉ ngoài kênh tăng dần trước. Xem xét lại tỷ lệ vàng sẽ làm tăng cơ hội giảm giá hơn nữa, giao dịch trên đường hồi quy trung bình của kênh tăng dần rất có thể sẽ làm mất hiệu lực ý tưởng. Bạn đã thử nghiệm chiến lược của mình trên Tài khoản Demo chưa? Đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu thực hành!