Mặc dù có giá ổn định, lãi suất cho Bitcoin vẫn tăng - Fxpro


Fxpro


Giá của Bitcoin đã thay đổi một chút trong 24 giờ qua, duy trì ở mức 9.500 đô la. Một mặt, những con gấu rút lui nhanh chóng trên sự suy giảm. Mặt khác, những con bò đực cũng không cho thấy sự quan tâm đến việc mua thêm. Khối lượng giao dịch trong mạng giảm 21% do dự đoán các xung lực bên ngoài.

Tuy nhiên, các quy trình khá đáng chú ý đang diễn ra dưới bề mặt, chưa ảnh hưởng đến giá hiện tại của tài sản. Glassnode ước tính số lượng ví bitcoin có số dư hơn 1K BTC đã đạt gần mức cao nhất 2017, thời điểm giá đạt tới 20 nghìn đô la. Bên cạnh đó, CME cho thấy một sự đột biến đáng kể trong hoạt động giao dịch. Trong tháng từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, khối lượng quan tâm mở đối với các tùy chọn bitcoin trên Sàn giao dịch Chicago Mercantile (CME) đã tăng hơn 10 lần lên 373 triệu đô la.

Nhóm phân tích FxPro