Phân tích sóng EURGBP - 16 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURGBP bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự
• Có khả năng giảm 0,8865

EURGBP gần đây đã đảo ngược xuống khỏi vùng kháng cự nằm giữa ngưỡng kháng cự 0,9000 ( đã dừng các sóng 3, (1) và B) trước đó, dải bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibre 38,2% của sóng giảm trước đó từ tháng 3.

Sự đảo chiều xuống cuối cùng từ vùng kháng cự này đã tạo ra hàng ngày Mô hình đảo chiều của nến Ngôi sao chụp.

EURGBP có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 0,8865 (mức thấp của hiệu chỉnh phổ biến (2)).