Phân tích sóng EURAUD - 16 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURAUD bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự
• Có khả năng giảm 1,6084

EURAUD gần đây đã đảo ngược xuống khỏi vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự chính 1.6500 ( hỗ trợ mạnh mẽ trước đó từ cuối tháng 5) và mức thoái lui Fib lui 50% của xung lực đi xuống trước đó từ đầu tháng 5.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã tạo ra mô hình đảo chiều nến hàng ngày Chụp sao - mà tiếp tục làn sóng xung lực tích cực V.

EURAUD có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ mạnh tiếp theo 1.6084 (đã đảo ngược giá từ giữa tháng 2).