Phân tích sóng WTI - 16 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• WTI bị đảo ngược từ mức hỗ trợ chính 35.00
• Có khả năng tăng 40,00

WTI gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ chính 35,00 (đỉnh cũ của Sự điều chỉnh ngắn hạn phổ biến (a) từ cuối tháng 5). sóng hạn B từ đầu tháng Sáu. b)).