Ý tưởng giao dịch cho Jonson Jonson (NYSE) 17,06.2020


GrandCapital


JNJ Xu hướng chung là đi lên. Việc vượt qua vùng trục giá 145,50 sẽ dẫn đến việc hình thành mô hình 1-2-3 tăng dần. Công cụ tạo dao động tuyệt vời cho thấy sự phân kỳ tăng và tín hiệu dao động Stochastic vượt ra ngoài phạm vi bán quá mức. Khuyến nghị giao dịch: Mua trên 145,50. Dừng lỗ: 139,50 Mức mục tiêu: 150,00; 156,00