Phân tích GBPUSD 17,06.2020


GrandCapital


GBPUSD Xu hướng chung là đi lên. Mẫu М30 giảm dần bị cắt bớt và có lẽ là sóng (В1) của mẫu cấp độ tăng dần. Bộ tạo dao động tuyệt vời biểu thị sự phân kỳ Bullish và Bộ tạo dao động Stochastic báo hiệu sự quá bán. Phá vỡ 50% Fibo sẽ dẫn đến mẫu mức M5 tăng dần trong khung của sóng (C) của mẫu cấp độ tăng dần H1. Khuyến nghị giao dịch: Mua trên 1.2566. Dừng lỗ theo mô hình cắt ngắn: 1.2540. Cấp mục tiêu: 1.2610; 1,2680; 1.2766.