Phân tích kỹ thuật EURUSD 17,06.2020


GrandCapital


EURUSD Cặp tiền này đang hợp nhất trong phạm vi 1.1235 trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng vào các số liệu thống kê mới được công bố về kinh tế Mỹ và EU. Những kỳ vọng tích cực cũng được bao gồm bởi dự báo tiêu cực của IMF về tăng trưởng kinh tế thế giới. Có khả năng hợp nhất hơn nữa. Mặt kỹ thuật: Giá nằm dưới dải bollinger giữa, trên SÓA S 50, nhưng dưới SMA 14. RSI dưới 50% và tăng lên. Khuyến nghị giao dịch: Mua từ giới hạn dưới của phạm vi với mục tiêu địa phương ở mức 1.1400.