Phân tích sóng Chevron - 16 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Chevron đảo ngược từ mức hỗ trợ nhiều tháng 88,75
• Có khả năng tăng 103,00

Chevron gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ nhiều tháng mạnh mẽ mức 88,75 (mức kháng cự cũ từ tháng 4, đã đảo ngược giá từ tháng 5).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 88,75 được củng cố bởi Dải bollinger hàng ngày thấp hơn.

Chevron có khả năng tăng cao hơn nữa đối với ngưỡng kháng cự vòng tiếp theo 103,00 (đỉnh của xung trước (i) và t

mà anh ta nhắm giá để hoàn thành sóng xung kích hoạt động (iii)).