GBPUSD Bounce kết thúc sửa chữa, thêm một chân để đi? - Orbex


OrbexCấu trúc GBPUSD cho thấy một zigzag tăng giá bao gồm các sóng con chính - -. Mẫu 3 sóng là phần cuối cùng của tam giác bậc a a-b-c-d-e. Hiện tại, giá đang cấu trúc một xung mức độ trung gian trong sóng. Sóng (4) của đã được hoàn thành gần đây. Đây là tín hiệu cho sự di chuyển trong sóng (5). Sóng (5) có thể đưa chúng ta đến 1.303. Ở mức đó, sóng sẽ ở mức mở rộng Fibre 76,4% của sóng. Một kịch bản khác cho thấy sóng điều chỉnh trung gian (4) vẫn chưa hoàn thành. Sóng nói trên có thể có dạng một tam giác bao gồm các sóng nhỏ A-B-C-D-E. Tam giác hợp đồng có thể hoàn thành gần 1.248. Điều này có thể kéo dài một vài ngày trước khi hoàn thành đầy đủ. Ở mức đó, hiệu chỉnh (4) sẽ ở mức 50% của sóng xung (3). Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.