Phân tích USDJPY 16,06.2020


GrandCapital


USDJPY Xu hướng trung hạn là giảm. Cặp tiền đang giao dịch trong cơn thịnh nộ của 365 và 135 đường trung bình di chuyển hướng xuống dưới. Mẫu mức tăng dần H1 đã được hình thành, đó có thể là sóng (B) của mẫu mức H4 giảm dần. Bộ tạo dao động tuyệt vời cho thấy sự phân kỳ của Bearish và Bộ tạo dao động Stochastic báo hiệu sự quá bán. Khuyến nghị giao dịch: Bán trong khi mẫu sóng giảm dần đang hình thành, trong đó sóng (A) phá vỡ kênh nghiêng của mẫu cắt ngắn tăng dần cấp độ H1. Dừng lỗ là tối đa tại địa phương (107,64). Cấp mục tiêu: 106,80; 106,00. Tỷ giá USDJPY trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.