Đánh giá kỹ thuật USDCAD 06.16.2020


GrandCapital


Giá cặp đang điều chỉnh giảm trong bối cảnh quyết định của Fed Fed vào thứ Hai để mở rộng sự hỗ trợ của nền kinh tế quốc gia. Đó là một lý do quan trọng hơn cho đồng đô la Mỹ yếu hơn. Ngoài ra, cặp tiền có thể giảm nếu giá dầu don don giảm. Mặt kỹ thuật: Giá nằm dưới dải bollinger giữa, SÓI 5 và SMA 14. Chuyển động cắt ngang cho tín hiệu bán. RSI dưới 50% và tiếp tục đi xuống. Khuyến nghị giao dịch: Từ chối dưới 1.3520 sẽ dẫn đến giảm hơn nữa xuống 1.3350. Tỷ lệ USDCAD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.