Phân tích sóng USDCHF - 15 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCHF bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 0,9400

USDCHF gần đây đã đảo ngược xuống khỏi vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 0,9500 (mức hỗ trợ cũ từ cuối tháng 3) và mức điều chỉnh Fibre 38,2% của xung lực giảm trước đó từ cuối tháng 4.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này được căn chỉnh với mức ngắn hoạt động <3 p> USDCHF có thể giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 0.9400 (tạo ra Sao mai hàng ngày vào đầu tháng này).