Phân tích sóng đồng - 15 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng bị đảo ngược từ vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 250.00

Đồng gần đây bị đảo ngược từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự quan trọng 262,00 (mức cao hàng tháng trước từ tháng 2 và tháng 3), Dải bollinger hàng ngày trên và đường xu hướng kháng cự của kênh tăng hàng ngày từ tháng Tư.

Việc đảo chiều xuống từ vùng kháng cự này đã dừng trung hạn trước đó sóng điều chỉnh (2).

Đồng có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 250.00 (mức kháng cự nhỏ từ đầu tháng 6).