Phân tích sóng CHFJPY - 15 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY đảo ngược từ vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 113,70

CHFJPY gần đây đã đảo ngược từ khu vực hỗ trợ nằm giữa khu vực hỗ trợ mức hỗ trợ chính 112,5 (mức cao hàng tháng trước từ tháng 4) và mức điều chỉnh Fibre 38,2% của sóng xung lên 1 trước đó.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã dừng sóng điều chỉnh ngắn hạn trước đó (a) .

CHFJPY có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 113,70 (trên cùng của 4 nến liên tiếp trước đó).