Phân tích sóng BMY - 15 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• BMY rơi vào sóng xung lực mạnh C

• Có khả năng đạt tới 53,40

Bristol-Myers Squibb tiếp tục rơi vào bên trong sắc nét Sóng xung C, trước đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 59,15 (mức thấp của sóng A) và mức điều chỉnh Fibre 50% của xung tăng trước đó từ đầu tháng Tư.

Xung lực hoạt động sóng C thuộc về hiệu chỉnh ABC trung hạn mạnh (2) từ giữa tháng 5.

Bristol-Myers Squibb có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 53,40 (mục tiêu hoàn thành hoạt động wave (2)).