Vàng, trong sự tiếp tục của làn sóng đi xuống, giá của các mức hỗ trợ là 1302, 1300 và 1298 đô la - Windsorbrokers


Windsorbrokers


Vàng, Theo làn sóng đi xuống, giá của các mức hỗ trợ 1302, 1300 và 1298 đô la đã bị phá vỡ và xác suất giảm trung bình đã tăng lên khi vượt quá mức trung bình 34 ngày và 55 ngày. Mức hỗ trợ $ 1.276, đã hình thành PRZ với phạm vi đám mây Como hàng ngày là 89 ngày trong khung thời gian hàng ngày, đang phải đối mặt với sự giảm giá mạnh và phản ứng về giá đối với phạm vi này là quyết định.