Euro sang đô la, giá để đáp ứng với mức kháng cự Thời gian trung bình cùn là 55 ngày và - Windsorbrokers


Windsorbrokers


Euro sang đô la Giá đã trở về mức trung bình động 55 ngày và đám mây Como để đáp ứng với mức kháng cự của Blunt. Nếu phạm vi này là hợp lệ, khả năng đầu tiên là xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn.