Phân tích kỹ thuật AUDUSD 06.15.2020


GrandCapital


Sự điều chỉnh trên các thị trường toàn cầu được hỗ trợ bởi dự đoán về làn sóng COVID-19 thứ hai, cũng như dự báo tăng trưởng chậm hơn cho nền kinh tế Mỹ, gây áp lực lên các loại tiền tệ có năng suất cao hơn bao gồm cả đồng đô la Úc. Những tình cảm như vậy sẽ dẫn đến sự suy giảm của cặp đôi. Mặt kỹ thuật: Giá nằm dưới dải bollinger giữa, SÓI 5 và SMA 14.RSI nằm dưới mức 50% và đang di chuyển theo chiều ngang. Stoch đi đến phạm vi quá bán. Khuyến nghị giao dịch: Từ chối xuống 0,6715 là rất có thể sau khi vượt quá 0,6800. Tỷ giá AUDUSD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.