Ý tưởng giao dịch cho Nestle SA (SIX) 15.06.2020


GrandCapital


#NESN Đã có một sự điều chỉnh giá trên thị trường chứng khoán. Các patter cấp độ giảm dần đã hình thành. Các đường trung bình động của Stochastic Dao động nằm trong vùng quá bán. Chỉ mua khi mẫu sóng giảm dần kết thúc và sóng tăng dần được hình thành. #NESN tỷ lệ trực tuyến: theo dõi sự chuyển động của cổ phiếu trong thời gian thực. Khuyến nghị giao dịch: Mua trong khi mẫu sóng tăng dần đang hình thành, trong đó sóng (A) phá vỡ kênh nghiêng của mẫu giảm dần của cấp độ H1 đóng mẫu giảm dần. Dừng lỗ dưới mức tối thiểu 102,60. Mức mục tiêu: 106,00; 108,23. Tỷ lệ #NESN trực tuyến: theo dõi sự biến động của giá cổ phiếu trong thời gian thực.