Vàng trôi trên 1724 hỗ trợ kỹ thuật - Orbex


OrbexKim loại quý đã không tạo ra bất kỳ lợi nhuận lớn nào vào thứ Sáu mặc dù có một số biến động của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ chắc chắn trên mức 1724 vào lúc này. Kim loại quý đã cố gắng kiếm được một số lợi nhuận nhưng giá bị đình trệ gần mức cao nhất ngày 10 tháng 6 năm 1738 trước khi giảm nhẹ. Nếu điều này tiếp tục, thì khu vực hỗ trợ tại 1724 sẽ chịu áp lực và có thể nhường chỗ cho sự sụt giảm thêm. Để tăng giá, giá vàng cần phải đối mặt với vùng kháng cự chính là 1747. Chỉ có một đột phá mạnh mẽ trên mức này sẽ xác nhận bất kỳ nhược điểm tiềm năng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.