Dầu thô giảm lỗ, nhưng rủi ro giảm vẫn còn - Orbex


OrbexGiá dầu Cố gắng để trở lại đã giúp phần nào. Giá đã tăng khoảng 1,3% vào thứ Sáu sau phiên bán trước mạnh mẽ. Kết quả là, dầu thô WTI chỉ giảm một vài điểm so với mức hỗ trợ 34,42 trước khi đảo ngược tổn thất. Hiện tại, chúng ta có thể hy vọng sẽ thấy sự phục hồi ngắn hạn này đưa giá dầu trở về mức 37,67. Nếu giá không vượt ra khỏi mức này, thì chúng tôi hy vọng phạm vi đi ngang sẽ hình thành. Dầu thô có thể giao dịch trong mức 37,67 và 34,42 trong thời gian tới. Sự thiên vị vẫn còn là nhược điểm khi chúng tôi mong đợi một bài kiểm tra chắc chắn hơn về mức độ này. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ