Phân tích sóng GBPCAD - 12 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCAD bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 1.6890

GBPCAD hôm nay đảo ngược từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự quan trọng 1,7200 (hỗ trợ cũ từ tháng 4 và tháng 5), Dải bollinger hàng ngày trên và mức thoái lui Fib lui 38,2% của lần điều chỉnh ABC trước đó (2) từ đầu tháng 5.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự này vùng đã dừng sóng xung ngắn hạn trước đó 3 lần. "wp-block-image size-Large">