Phân tích sóng CADJPY - 11 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


886248 310

• CADJPY bị đảo ngược từ vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 80,00

CADJPY hôm nay đảo ngược mạnh từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ chính 78,33 (đảo ngược giá vào tháng 3 và tháng 4) và mức điều chỉnh Fibre 50% của xung tăng trước đó từ đầu tháng 5.

Việc đảo chiều tăng từ vùng hỗ trợ này đã dừng sóng điều chỉnh sớm hơn ④ từ đầu tháng Sáu.

CADJPY có khả năng tăng cao hơn nữa đối với ngưỡng kháng cự vòng tiếp theo 80,00 (trục hỗ trợ nhỏ trước đây từ tháng 3).