Phân tích sóng EURCAD - 12 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCAD bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống còn 1.5200

EURCAD hôm nay đã đảo ngược từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự quan trọng 1.5385 (đảo ngược giá vào tháng 5 và đầu tháng 6), Dải bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibre 61,8% của xung lực giảm trước đó từ đầu tháng 5.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã dừng sự điều chỉnh ABC 2 trước đó từ đầu tháng Sáu. .