Phân tích sóng New Zealand - ngày 12 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 0.8700

NZDCAD gần đây đã đảo ngược xuống khỏi vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự chính 0,8800 (đã dừng sóng xung mạnh (C) vào tháng 12) và Dải bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã dừng các sóng xung 3 và (C) trước đó. .

NZDCAD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0.8700 (mức kháng cự mạnh trước đó từ tháng 1 và tháng 3, đóng vai trò là hỗ trợ sau khi bị phá vỡ trước đó).