Phân tích sóng lúa mì - 12 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Lúa mì đảo ngược từ vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 510,00

Lúa mì hôm nay đảo ngược từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ nhiều tháng 495,00 (đã dừng các sóng xung trước đó (1) và 1 tương ứng) và Dải bollinger hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã dừng ngắn trước đó hạn sóng xung 3 từ đầu tháng 6.

Với sức mạnh của khu vực hỗ trợ nói trên và Stochastic Wheat bán quá mức có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 510,00.