EUR / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 12/06/2020 - 19/06/2020 - LiteForex


LiteForex


Cặp EUR /USD vẫn có khả năng tăng trưởng. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1,1240.

Kịch bản chính: xem xét các vị trí dài từ các hiệu chỉnh trên mức 1,1240 với mục tiêu là 1,1490 1,1723.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1.1240 sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.1175 1.1097.

Phân tích: Giả sử , một sự điều chỉnh giảm dần của mức độ lớn hơn đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày dưới dạng sóng 2 và sóng thứ ba bắt đầu phát triển. Trên khung thời gian H4, sóng 1 xu hướng ngược đầu tiên của (3) đang hình thành, với sóng iii là 1 hình thành bên trong. Rõ ràng, sóng thứ ba có mức độ nhỏ hơn (iii) của iii là 1 đang hình thành trên khung thời gian H1, với sóng v của (iii) hình thành bên trong. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên các mức 1.1490 1.1723. Mức 1.1240 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.1175 1.1097.