USD / CHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 12/06/2020 - 19/06/2020 - LiteForex


LiteForex


USD /CHF vẫn có khả năng giảm. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 0,9532.

Kịch bản chính: xem xét các vị trí ngắn từ các hiệu chỉnh dưới mức 0,9532 với mục tiêu 0,9323 0,9170.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 0,9532 sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 0,9651 0,9781.

Phân tích: Giả sử , sóng giảm dần thứ ba ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 1 của (3) hình thành bên trong. Trên khung thời gian 4 giờ, một hiệu chỉnh đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng iv 1 và sóng v 1 đang hình thành, với sóng (iii) của v hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba của mức độ nhỏ hơn iii của (iii) đã hình thành trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục giảm xuống 0,9323 0,9170 sau khi hiệu chỉnh iv của (iii) đã hình thành. Mức 0,9532 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự bứt phá của nó sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 0,9651 0,9781.