USD / CAD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 12/06/2020 - 19/06/2020 - LiteForex


LiteForex


Cặp USD /CAD có khả năng tăng trưởng. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1.3320.

Kịch bản chính: xem xét các vị trí dài từ các hiệu chỉnh trên mức 1.3320 với mục tiêu là 1.4047 1.4143.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1.3320 sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.3189 1.2948.

Phân tích: Bật khung thời gian D1, được cho là điều chỉnh giảm dần đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng thứ hai có mức độ lớn hơn (2) và sóng (3) bắt đầu hình thành. Giả sử, làn sóng phản ứng theo xu hướng đầu tiên ở mức 1 nhỏ hơn của (3) được hình thành và sự điều chỉnh giảm dần đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng 2 của (3) trên khung thời gian H4. Rõ ràng, sóng 3 của (3) đã bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1, với sóng (i) của i là 3 phát triển bên trong. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên mức 1.4047 1.4143. Mức 1.3320 rất quan trọng trong kịch bản này vì đột phá sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.3189 1.2948.


229436155