Giá vàng bắt được một giá thầu, nhưng giá có thể tăng cao hơn? - Orbex


OrbexKim loại quý đang giao dịch hỗn hợp sau khi giá phục hồi trên mức 1724. Nhìn chung, hành động giá vàng vẫn khá biến động. Kết quả là sự thiên vị cũng có phần hỗn hợp. Trọng tâm đã trở lại mức 1724. Một mức đóng cửa dưới mức giá này sẽ chứng kiến ​​vàng kéo dài giảm xuống mức 1700. Với tầm quan trọng tâm lý của số vòng này, chúng tôi hy vọng rằng giá sẽ giữ trong thời gian tới. Nhưng đóng cửa dưới 1700 sẽ thấy một công ty di chuyển thấp hơn đến tay cầm 1671,95. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.