Giá dầu giảm trong bối cảnh có thể điều chỉnh - Orbex


OrbexGiá dầu giảm hơn 8% trong ngày thứ Năm. Hàng hóa đã nhanh chóng thực hiện một nỗ lực để đẩy cao hơn nhưng nó chỉ dẫn đến hình thành cao thấp hơn. Điều này cuối cùng đã thấy giá dầu vượt qua mức hỗ trợ ban đầu ở mức 37,67. Mức đóng cửa dưới mức hỗ trợ này hiện đang gây áp lực lên giá dầu. Chúng tôi hy vọng sự sụt giảm sẽ gửi giá dầu về mức 34,42 trong đó hỗ trợ sẽ được kiểm tra nhiều nhất. Tuy nhiên, việc phục hồi khỏi khu vực hỗ trợ này sẽ giữ cho giá bị giới hạn trong phạm vi 37,67 và 34,42 trong thời gian tới. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ