EURUSD đấu tranh để có được một mức xử lý trên mức 1.1400 - Orbex


Orbex



Đồng tiền euro đã nhanh chóng chạm vào tay cầm 1.1400 khó nắm bắt trước đó vào thứ năm. Nhưng giá kéo lại nhanh chóng cho thấy người bán đang kiểm soát. Ngoài ra, với thực tế là EURUSD đang trên đà tăng mạnh, việc pullback là bình thường. Hiện tại, mức giá gần 1.1347 sẽ là chìa khóa. Một mức đóng cửa dưới mức này có thể đề nghị giảm thêm. Hỗ trợ nhỏ tiếp theo là 1.1261. Chỉ có một sự cố mạnh dưới mức này mới có thể tăng tốc độ giảm xuống 1.1132. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.