Tổng nợ của Mỹ tăng lên 55,9 nghìn tỷ đô la trong bối cảnh vay nợ của công ty và chính phủ - Fxpro


Fxpro


Nợ tăng và giá trị ròng hộ gia đình giảm trong ba tháng đầu năm do ảnh hưởng ban đầu của đại dịch coronavirus, theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang công bố hôm thứ Năm.

Tổng nợ phi tài chính trong nước đã tăng 11,7% lên 55,9 nghìn tỷ USD, Fed cho biết trong tuyên bố hàng quý về tài khoản tài chính trong nước. Nợ đã tăng 3,2% trong quý 4 năm 2019.

Đồng thời, giá trị thị trường chứng khoán giảm mạnh đã khiến giá trị ròng giảm, giảm 7,4 nghìn tỷ đô la xuống còn 110,8 nghìn tỷ đô la. Phố Wall, tuy nhiên, đã tổ chức một sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp trong tháng 3, rất nhiều sự mất mát đó có thể đã được bù đắp. Giá trị vốn chủ sở hữu giảm 7,8 nghìn tỷ USD, trong khi giá trị bất động sản tăng 400 tỷ USD trong quý đầu tiên.

Khoản lãi lớn nhất thuộc về phía doanh nghiệp, tăng 18,8%, trong khi nợ chính phủ liên bang cũng tăng 14,3%. Tổng nợ liên bang gần đây đã vượt qua 26 nghìn tỷ đô la.

Nợ hộ gia đình tăng 3,9% do phần lớn là do sự gia tăng của bên thế chấp là 3,2%. Nợ tiêu dùng tăng 1,6%.

Sự gia tăng nợ và giảm giá trị hộ gia đình đã đến khi sự mở rộng dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ chấm dứt.

Tổng nợ của Mỹ tăng lên 55,9 nghìn tỷ đô la trong bối cảnh sự gia tăng lớn trong vay nợ của công ty và chính phủ, CNBC, ngày 11 tháng 6