Phân tích sóng của New Zealand - ngày 11 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCHF đảo ngược từ vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 0,6020

NZDCHF gần đây đảo ngược xuống từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 0,6240 (hỗ trợ cũ từ cuối tháng 1 và đầu tháng 2) và Dải bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã bắt đầu chuỗi xung lực trung hạn hoạt động (5) .

NZDCHF có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,6020 (mức kháng cự cũ từ cuối tháng 5 và đầu tháng 3).